การเผยแพร่งบบทลองประจำเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563                        

            >> รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย   ประจำเดือน  กุมภาพันธ์ 2563                      

      Download     

                                                    

 

            >> รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย   ประจำเดือน  มกราคม 2563    

  

  Download  

 

            >> รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย   ประจำเดือน  ธันวาคม 2562  

           

  Download  

 
 
 วิทยาลัยการอาชีพเสนา
ตั้งอยู่เลขที่ 68 หมู่ 4 ตำบลบ้านแถว อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13110
โทร.035-930-635 , 035-930-636  โทรสาร.035-930-637
ติดต่อผู้ดูแลระบบ senavec@gmail.com
powered by bibua software