วิทยาลัยการอาชีพเสนา  SENA INDUSTRIAL AND COMMUNITY EDUCATION COLLEGE

*** ปรัชญา : เรียนดี ทักษะเด่น เน้นคุณธรรม นำพัฒนาสังคม ***** อัตลักษณ์ : "มีทักษะ วิชาชีพ" ***** เอกลักษณ์ : บริการชุมชน *****

 

 
 
 

 
 
 
 

 


 
 
 
 
สาขาวิชา
 
การบริหาร
 
ข้อมูลเกี่ยวกับวิทยาลัย ฯ
 
สถานศึกษาใน อศจ.พระนครศรีอยุธยา
รายงายการประเมินตนเอง (SAR)
แผนปฏิบัติการ  วิทยาลัยการอาชีพเสนา
สรุปแผนปฏิบัติการ  วิทยาลัยการอาชีพเสนา
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
     
 
 
 
                                                                                                                   
 
  

     

 
        
 
 
ข่าวเด่น

ข่าวกิจกรรม ภาพข่าว

ดูทั้้งหมด

ข่าวพัฒนาบุคลากร (ฝึกอบรม/สัมมนา)

ดูทั้้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์ ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่

ดูทั้้งหมด

ข่าวประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง

ดูทั้้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์ เปิดรับนักศึกษา

ดูทั้้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์...............

ดูทั้้งหมด

ประกาศผลการสอบความถนัดวัดแววพื้นฐานนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา2556

ดูทั้้งหมด

ประกาศรับสมัครงาน...............

ดูทั้้งหมด

 

ข่าวกิจกรรม ภาพข่าว

ดูทั้้งหมด

ข่าวพัฒนาบุคลากร (ฝึกอบรม/สัมมนา)

ดูทั้้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์ ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่

ดูทั้้งหมด

ข่าวประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง

ดูทั้้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์ เปิดรับนักศึกษา

ดูทั้้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์...............

ดูทั้้งหมด

ประกาศผลการสอบความถนัดวัดแววพื้นฐานนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา2556

ดูทั้้งหมด

ประกาศรับสมัครงาน...............

ดูทั้้งหมด

 
%data%
 
 
 

 
 
 

 
 
 ผู้บริหารวิทยาลัยการอาชีพเสนา
นายประยุทธ นิลวงศ์
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา
 

 
ก.ค. 2563
อา
พฤ
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
 

งานวิจัยครูผู้สอน

วิจัยครูผู้สอน 2558

 
 
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ สํานักงานอํานวยการอาชีวศึกษา
 
 
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
 

 
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ สายแรงงาน 

 
 
QR Code

 

New layer...
 
 
 

 
 วิทยาลัยการอาชีพเสนา
ตั้งอยู่เลขที่ 68 หมู่ 4 ตำบลบ้านแถว อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13110
โทร.035-930-635 , 035-930-636  โทรสาร.035-930-637
ติดต่อผู้ดูแลระบบ senavec@gmail.com
powered by bibua software