วิทยาลัยการอาชีพเสนา  SENA INDUSTRIAL AND COMMUNITY EDUCATION COLLEGE

*** ปรัชญา : เรียนดี ทักษะเด่น เน้นคุณธรรม นำพัฒนาสังคม ***** อัตลักษณ์ : "มีทักษะ วิชาชีพ" ***** เอกลักษณ์ : บริการชุมชน *****

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 


 
 
 
 
สาขาวิชา
 
การบริหาร
 
ข้อมูลเกี่ยวกับวิทยาลัย ฯ
 
สถานศึกษาใน อศจ.พระนครศรีอยุธยา
รายงายการประเมินตนเอง (SAR)
แผนปฏิบัติการ  วิทยาลัยการอาชีพเสนา
สรุปแผนปฏิบัติการ  วิทยาลัยการอาชีพเสนา
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
     
 
 
 

 

29 ม.ค. 2556

การรับสมัคร นักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษา ปวช. ปวส.

ในปีการศึกษา ๒๕๕๖  วิทยาลัยการอาชีพเสนาเปิดรับนักเรียน/นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ ๓๐  เมษายน  ๒๕๕๖

ปวช. ช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างซ่อมบำรุง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างเชื่อมโลหะ บัญชี การขาย และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ปวส. เทคนิคยานยนต์ เครื่องกลไฟฟ้า การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการธุรกิจค้าปลีก และเทคนิคคอมพิวเตอร์

ดาวน์โหลดเอกสาร a2.pdf  

 

กลับหน้าก่อนนี้

 
 วิทยาลัยการอาชีพเสนา
ตั้งอยู่เลขที่ 68 หมู่ 4 ตำบลบ้านแถว อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13110
โทร.035-930-635 , 035-930-636  โทรสาร.035-930-637
ติดต่อผู้ดูแลระบบ senavec@gmail.com
powered by bibua software