วิทยาลัยการอาชีพเสนา  SENA INDUSTRIAL AND COMMUNITY EDUCATION COLLEGE

*** ปรัชญา : เรียนดี ทักษะเด่น เน้นคุณธรรม นำพัฒนาสังคม ***** อัตลักษณ์ : "มีทักษะ วิชาชีพ" ***** เอกลักษณ์ : บริการชุมชน *****

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 


 
 
 
 
สาขาวิชา
 
การบริหาร
 
ข้อมูลเกี่ยวกับวิทยาลัย ฯ
 
สถานศึกษาใน อศจ.พระนครศรีอยุธยา
รายงายการประเมินตนเอง (SAR)
แผนปฏิบัติการ  วิทยาลัยการอาชีพเสนา
สรุปแผนปฏิบัติการ  วิทยาลัยการอาชีพเสนา
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
     
 
 
 

 

7 พ.ค. 2556

ยินดีต้อนรับบุคลากรใหม่

      วิทยาลัยการอาชีพเสนายินดีต้อนรับบุคลาการใหม่ที่มาปฏิบัติหน้าที่ด้วยความยินดี

ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ

   1. นายณัฐพงษ์  แก้ววงศ์

   2. ว่าที่พันตรี วิเชียร  ดีฉาย 

ตำแหน่งครูผู้ช่วย

   1. นายสถาพร  รอดสว่าง

   2. นางสาวจารุวรรณ  กลีบเมฆ

   3. นางดวงพร  ราษฎร์เจริญ

   4. นางนภัสนันท์  สุธาธรรม

 

กลับหน้าก่อนนี้

 
 วิทยาลัยการอาชีพเสนา
ตั้งอยู่เลขที่ 68 หมู่ 4 ตำบลบ้านแถว อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13110
โทร.035-930-635 , 035-930-636  โทรสาร.035-930-637
ติดต่อผู้ดูแลระบบ senavec@gmail.com
powered by bibua software