วิทยาลัยการอาชีพเสนา  SENA INDUSTRIAL AND COMMUNITY EDUCATION COLLEGE

*** ปรัชญา : เรียนดี ทักษะเด่น เน้นคุณธรรม นำพัฒนาสังคม ***** อัตลักษณ์ : "มีทักษะ วิชาชีพ" ***** เอกลักษณ์ : บริการชุมชน *****

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 


 
 
 
 
สาขาวิชา
 
การบริหาร
 
ข้อมูลเกี่ยวกับวิทยาลัย ฯ
 
สถานศึกษาใน อศจ.พระนครศรีอยุธยา
รายงายการประเมินตนเอง (SAR)
แผนปฏิบัติการ  วิทยาลัยการอาชีพเสนา
สรุปแผนปฏิบัติการ  วิทยาลัยการอาชีพเสนา
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
     
 
 
 

 

5 ก.พ. 2557

วิทยาลัยการอาชีพเสนาศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า

วิทยาลัยการอาชีพเสนา โดย ท่านผู้อำนวยการ ประยงค์ แก้วประทุมได้เดินทางเข้าศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า และวิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2557ซึ่งในการศึกษาดูงานครั้งนี้
ได้มีการแบ่งกลุ่มบุคลากรในการศึกษาและเก็บข้อข้อมูลออกเป็น 4กลุ่มเพื่อให้ตรงตามตำแหน่งงานและหน้าที่ที่รับผิดชอบของแต่ละบุคคลได้แก่ กลุ่มที่ 1 ศึกษาเรื่องวิธีการดำเนินงาน  การบริหารจัดการทั่วไปที่เป็นเลิศและโดดเด่น  กลุ่มที่ 2 ศึกษาเรื่องการบริหารจัดการศูนย์กลุ่มที่ 3ศึกษาเรื่องการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและการสอนระบบเทียนบโอนประสบการณ์ กลุ่มที่ 4
 

 

กลับหน้าก่อนนี้

 
 วิทยาลัยการอาชีพเสนา
ตั้งอยู่เลขที่ 68 หมู่ 4 ตำบลบ้านแถว อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13110
โทร.035-930-635 , 035-930-636  โทรสาร.035-930-637
ติดต่อผู้ดูแลระบบ senavec@gmail.com
powered by bibua software