วิทยาลัยการอาชีพเสนา  SENA INDUSTRIAL AND COMMUNITY EDUCATION COLLEGE

*** ปรัชญา : เรียนดี ทักษะเด่น เน้นคุณธรรม นำพัฒนาสังคม ***** อัตลักษณ์ : "มีทักษะ วิชาชีพ" ***** เอกลักษณ์ : บริการชุมชน *****

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 


 
 
 
 
สาขาวิชา
 
การบริหาร
 
ข้อมูลเกี่ยวกับวิทยาลัย ฯ
 
สถานศึกษาใน อศจ.พระนครศรีอยุธยา
รายงายการประเมินตนเอง (SAR)
แผนปฏิบัติการ  วิทยาลัยการอาชีพเสนา
สรุปแผนปฏิบัติการ  วิทยาลัยการอาชีพเสนา
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
     
 
 
 

 

12 ก.พ. 2557

อบรมนักประชาสัมพันธ์ผ่านวิทยุกระจายเสียงเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ...

งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพเสนา ได้จัดโครงการ "อบรมนักประชาสัมพันธ์ผ่านวิทยุกระจายเสียงเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือและเพิ่มปริมาณผู้เรียน"  ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557  ณ ห้องประชุมศรีเสนา 1 ซึ่งการอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาทักษะการจัดรายการวิทยุให้แก่นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรจากหน่วยงานภายนอกที่สนใจเข้าร่วมจัดรายการกับสถานีวิทยุ R – Radio Network ให้มีทักษะกระบวนการจัดรายการวิทยุ รวมทั้งเทคนิคในการจัดรายการให้มีความน่าสนใจและมีคุณภาพ โดย มีตัวแทนหน่วยงานภายนอกและนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพเสนาเข้าร่วมการฝึกอบรมทั้งสิ้น 70 คน

 

กลับหน้าก่อนนี้

 
 วิทยาลัยการอาชีพเสนา
ตั้งอยู่เลขที่ 68 หมู่ 4 ตำบลบ้านแถว อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13110
โทร.035-930-635 , 035-930-636  โทรสาร.035-930-637
ติดต่อผู้ดูแลระบบ senavec@gmail.com
powered by bibua software