วิทยาลัยการอาชีพเสนา  SENA INDUSTRIAL AND COMMUNITY EDUCATION COLLEGE

*** ปรัชญา : เรียนดี ทักษะเด่น เน้นคุณธรรม นำพัฒนาสังคม ***** อัตลักษณ์ : "มีทักษะ วิชาชีพ" ***** เอกลักษณ์ : บริการชุมชน *****

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 


 
 
 
 
สาขาวิชา
 
การบริหาร
 
ข้อมูลเกี่ยวกับวิทยาลัย ฯ
 
สถานศึกษาใน อศจ.พระนครศรีอยุธยา
รายงายการประเมินตนเอง (SAR)
แผนปฏิบัติการ  วิทยาลัยการอาชีพเสนา
สรุปแผนปฏิบัติการ  วิทยาลัยการอาชีพเสนา
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
     
 
 
 

 

8 ต.ค. 2557

อบรมเชิงปฏิบัติการ การดัดแปลงเครื่องยนต์งานเกษตรโดยใช้แก๊ส100%

    วิทยาลัยการอาชีพเสนา ได้จัดโครงการ "อบรมเชิงปฏิบัติการ การดัดแปลงเครื่องยนต์งานเกษตรโดยใช้แก๊ส100%" ให้แก่ครูสาขาวิชายานยนต์และผู้ที่สนใจ โดยการดำเนินโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้นำความรู้และทักษะที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับเครื่องยนต์งานเกษตรให้มีคุณภาพและเหมาะสมต่อสถานการณ์ปัจจุบัน 

    ในการฝึกอบรมตามโครงการ "อบรมเชิงปฏิบัติการ การดัดแปลงเครื่องยนต์งานเกษตรโดยใช้แก๊ส100%"  ครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 35 คน จากหน่วยภายนอก 29 หน่วยงาน ใช้ระยะเวลาฝึกอบรม 2 วัน ระหว่างวันที่ 6 - 7 ตุลาคม 2557 โดยวิทยาลัยการอาชีพเสนาได้รับเกียรติจากท่านเจี่ยง  วงศ์สวัสดิ์สุริยะ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน มาเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมในครั้งนี้

 

กลับหน้าก่อนนี้

 
 วิทยาลัยการอาชีพเสนา
ตั้งอยู่เลขที่ 68 หมู่ 4 ตำบลบ้านแถว อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13110
โทร.035-930-635 , 035-930-636  โทรสาร.035-930-637
ติดต่อผู้ดูแลระบบ senavec@gmail.com
powered by bibua software