วิทยาลัยการอาชีพเสนา  SENA INDUSTRIAL AND COMMUNITY EDUCATION COLLEGE

*** ปรัชญา : เรียนดี ทักษะเด่น เน้นคุณธรรม นำพัฒนาสังคม ***** อัตลักษณ์ : "มีทักษะ วิชาชีพ" ***** เอกลักษณ์ : บริการชุมชน *****

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 


 
 
 
 
สาขาวิชา
 
การบริหาร
 
ข้อมูลเกี่ยวกับวิทยาลัย ฯ
 
สถานศึกษาใน อศจ.พระนครศรีอยุธยา
รายงายการประเมินตนเอง (SAR)
แผนปฏิบัติการ  วิทยาลัยการอาชีพเสนา
สรุปแผนปฏิบัติการ  วิทยาลัยการอาชีพเสนา
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
     
 
 
 

 

27 ม.ค. 2558

ประกาศรายชื่อนักเรียนโควตา(พิเศษ) เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพเสนา

เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนโควตา(พิเศษ) เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘  

รายชื่อนักเรียนโควตา(พิเศษ) เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) คลิก

ดาวน์โหลดเอกสาร รายชื่อนักเรียนโควตา (พิเศษ) ระดับ ปวช..pdf  

 

กลับหน้าก่อนนี้

 
 วิทยาลัยการอาชีพเสนา
ตั้งอยู่เลขที่ 68 หมู่ 4 ตำบลบ้านแถว อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13110
โทร.035-930-635 , 035-930-636  โทรสาร.035-930-637
ติดต่อผู้ดูแลระบบ senavec@gmail.com
powered by bibua software