วิทยาลัยการอาชีพเสนา  SENA INDUSTRIAL AND COMMUNITY EDUCATION COLLEGE

*** ปรัชญา : เรียนดี ทักษะเด่น เน้นคุณธรรม นำพัฒนาสังคม ***** อัตลักษณ์ : "มีทักษะ วิชาชีพ" ***** เอกลักษณ์ : บริการชุมชน *****

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 


 
 
 
 
สาขาวิชา
 
การบริหาร
 
ข้อมูลเกี่ยวกับวิทยาลัย ฯ
 
สถานศึกษาใน อศจ.พระนครศรีอยุธยา
รายงายการประเมินตนเอง (SAR)
แผนปฏิบัติการ  วิทยาลัยการอาชีพเสนา
สรุปแผนปฏิบัติการ  วิทยาลัยการอาชีพเสนา
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
     
 
 
 

 

1 ก.ย. 2558

วิทยาลัยการอาชีพเสนา โครงการ การทำสัญญาความร่วมมือระหว่างภาครัฐ/เอกชน (MOU)

     เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ นายสมจิตต์ ศรีสมพันธุ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และสถานประกอบการ ได้ทำสัญญาความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อให้สถานประกอบการ มีความรู้ ความเข้าใจ ขั้นตอนการดำเนินงานจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และกำหนดข้อตกลงต่างๆ ในการทำสัญญา ระหว่างวิทลัยการอาชีพเสนากับสถานประกอบการ

 

กลับหน้าก่อนนี้

 
 วิทยาลัยการอาชีพเสนา
ตั้งอยู่เลขที่ 68 หมู่ 4 ตำบลบ้านแถว อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13110
โทร.035-930-635 , 035-930-636  โทรสาร.035-930-637
ติดต่อผู้ดูแลระบบ senavec@gmail.com
powered by bibua software