วิทยาลัยการอาชีพเสนา  SENA INDUSTRIAL AND COMMUNITY EDUCATION COLLEGE

*** ปรัชญา : เรียนดี ทักษะเด่น เน้นคุณธรรม นำพัฒนาสังคม ***** อัตลักษณ์ : "มีทักษะ วิชาชีพ" ***** เอกลักษณ์ : บริการชุมชน *****

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 


 
 
 
 
สาขาวิชา
 
การบริหาร
 
ข้อมูลเกี่ยวกับวิทยาลัย ฯ
 
สถานศึกษาใน อศจ.พระนครศรีอยุธยา
รายงายการประเมินตนเอง (SAR)
แผนปฏิบัติการ  วิทยาลัยการอาชีพเสนา
สรุปแผนปฏิบัติการ  วิทยาลัยการอาชีพเสนา
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
     
 
 
 

 

5 ม.ค. 2559

กำหนดการรับสมัคร นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

กำหนดการรับสมัคร นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ทั้งระดับ ปวช.-ปวส. 

ประเภทปกติ ทวิภาคี และเทียบโอนประสบการณ์ 

ตั้งเเต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง 29 เมษายน 2559

ดาวน์โหลดเอกสาร ชุดที่ 1.docx  ชุดที่ 2.docx  ชุดที่ 3.docx  

 

กลับหน้าก่อนนี้

 
 วิทยาลัยการอาชีพเสนา
ตั้งอยู่เลขที่ 68 หมู่ 4 ตำบลบ้านแถว อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13110
โทร.035-786-039  โทรสาร.035-786-038
ติดต่อผู้ดูแลระบบ senavec@gmail.com
powered by bibua software