วิทยาลัยการอาชีพเสนา  SENA INDUSTRIAL AND COMMUNITY EDUCATION COLLEGE

*** ปรัชญา : เรียนดี ทักษะเด่น เน้นคุณธรรม นำพัฒนาสังคม ***** อัตลักษณ์ : "มีทักษะ วิชาชีพ" ***** เอกลักษณ์ : บริการชุมชน *****

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 


 
 
 
 
สาขาวิชา
 
การบริหาร
 
ข้อมูลเกี่ยวกับวิทยาลัย ฯ
 
สถานศึกษาใน อศจ.พระนครศรีอยุธยา
รายงายการประเมินตนเอง (SAR)
แผนปฏิบัติการ  วิทยาลัยการอาชีพเสนา
สรุปแผนปฏิบัติการ  วิทยาลัยการอาชีพเสนา
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
     
 
 
 

 

9 ส.ค. 2553

ปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมลูกเสือวิสามัญประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๓

 

ปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ
ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๓
วัน/เดือน/ปี
กิจกรรม/รายการที่ปฏิบัติ
ผู้รับผิดชอบ
๑๗ พ.ค.  ๕๓
ประชุมแจ้งการจัดกิจกรรม ภาคเรียนที่ ๑/ ๒๕๕๓
ผู้บังคับบัญชาทุกท่าน
๒๔   พ.ค.  ๕๓
จัดหมู่/แบ่งกองลูกเสือวิสามัญ
ผู้บังคับบัญชาทุกท่าน
๓๑ พค. ๕๓
ลูกเสือโลก และขบวนการลูกเสือ
ครูวุฒิไกร
๗  มิ.ย. ๕๓
การกำเนิดลูกเสือไทย/ลูกเสือวิสามัญ
ครูพัชรินทร์
๑๔ มิ.ย.   ๕๓
พิธีรับเตรียมลูกเสือวิสามัญ
ผู้บังคับบัญชาทุกท่าน
๒๑มิ.ย. ๕๓
คำปฏิญาณ และกฎของลูกเสือ
ครูวิจิตรา
๒๘ มิ.ย.  ๕๓
ระเบียบแถว ๑
ครูสมนึก
๑  ก.ค. ๕๓
วันสถาปนา กิจการลูกเสือไทย
ผู้บังคับบัญชาทุกท่าน
๕  ก.ค. ๕๓
ระเบียบแถว ๒
ครูสุรพล
๑๒ก.ค. ๕๓
เงื่อนเชือก ๑
ครูธงชัย
๑๙ ก.ค.  ๕๓
เงื่อนเชือก ๒
ครูสุรินทร์
๒   ส.ค.   ๕๓
แผนที่
ครูจาริณี
๙    ส.ค.   ๕๓
เข็มทิศ
ครูสุรินทร์
๑๖ส.ค. ๕๓
การปฐมพยาบาล
ครูธงชัย
๒๓ ส.ค.  ๕๓
การอยู่ค่ายพักแรม
ครูสมนึก
๓๐ ส.ค. ๕๓
การเดินทางไกล
ครูสุรพล
๖  ก.ย.  ๕๓
สรุปผลกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ๑
ผู้บังคับบัญชาทุกท่าน
๑๓ก.ย. ๕๓
ประกาศผลกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ๑
ติดที่บอร์ดในหอประชุม
 
หมายเหตุ   กิจกรรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

 

กลับหน้าก่อนนี้

 
 วิทยาลัยการอาชีพเสนา
ตั้งอยู่เลขที่ 68 หมู่ 4 ตำบลบ้านแถว อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13110
โทร.035-930-635 , 035-930-636  โทรสาร.035-930-637
ติดต่อผู้ดูแลระบบ senavec@gmail.com
powered by bibua software