วิทยาลัยการอาชีพเสนา  SENA INDUSTRIAL AND COMMUNITY EDUCATION COLLEGE

*** ปรัชญา : เรียนดี ทักษะเด่น เน้นคุณธรรม นำพัฒนาสังคม ***** อัตลักษณ์ : "มีทักษะ วิชาชีพ" ***** เอกลักษณ์ : บริการชุมชน *****

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 


 
 
 
 
สาขาวิชา
 
การบริหาร
 
ข้อมูลเกี่ยวกับวิทยาลัย ฯ
 
สถานศึกษาใน อศจ.พระนครศรีอยุธยา
รายงายการประเมินตนเอง (SAR)
แผนปฏิบัติการ  วิทยาลัยการอาชีพเสนา
สรุปแผนปฏิบัติการ  วิทยาลัยการอาชีพเสนา
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
     
 
 
 

 

7 ส.ค. 2560

กิจกรรมปฐมนิเทศธรรมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐

เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  วิทยาลัยการอาชีพเสนา
ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศธรรมศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๐    โดยมีคณะผู้บริหาร    
ครู    บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน   ระดับ ปวช.1 และ ปวช.2    
เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศธรรมศึกษา  เพืี่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมทางศาสนา
ให้งอกงามในจิตใจของเยาวชน       ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพเสนา


ดาวน์โหลดเอกสาร ข่าว60-08-03.jpg  

 

กลับหน้าก่อนนี้

 
 วิทยาลัยการอาชีพเสนา
ตั้งอยู่เลขที่ 68 หมู่ 4 ตำบลบ้านแถว อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13110
โทร.035-930-635 , 035-930-636  โทรสาร.035-930-637
ติดต่อผู้ดูแลระบบ senavec@gmail.com
powered by bibua software