วิทยาลัยการอาชีพเสนา  SENA INDUSTRIAL AND COMMUNITY EDUCATION COLLEGE

*** ปรัชญา : เรียนดี ทักษะเด่น เน้นคุณธรรม นำพัฒนาสังคม ***** อัตลักษณ์ : "มีทักษะ วิชาชีพ" ***** เอกลักษณ์ : บริการชุมชน *****

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 


 
 
 
 
สาขาวิชา
 
การบริหาร
 
ข้อมูลเกี่ยวกับวิทยาลัย ฯ
 
สถานศึกษาใน อศจ.พระนครศรีอยุธยา
รายงายการประเมินตนเอง (SAR)
แผนปฏิบัติการ  วิทยาลัยการอาชีพเสนา
สรุปแผนปฏิบัติการ  วิทยาลัยการอาชีพเสนา
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
     
 
 
 

 

11 ส.ค. 2560

ร่วมกิจกรรมมหกรรมรวมพล คนรักษ์น้ำ รักษ์ป่า จากภูผา สู่มหานที

เมื่อวัน ศุกร์ ที่  ๑๑  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐   คณะผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเสนา 
เข้าร่วมกิจกรรมมหกรรมรวมพล คนรักษ์น้ำ รักษ์ป่า จากภูผา 
สู่มหานที      ณ  ศูนย์แผ่นดินทำแผนดินทอง    อำเภอเสนา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ดาวน์โหลดเอกสาร ข่าว60-08-11(3).jpg  

 

กลับหน้าก่อนนี้

 
 วิทยาลัยการอาชีพเสนา
ตั้งอยู่เลขที่ 68 หมู่ 4 ตำบลบ้านแถว อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13110
โทร.035-930-635 , 035-930-636  โทรสาร.035-930-637
ติดต่อผู้ดูแลระบบ senavec@gmail.com
powered by bibua software