วิทยาลัยการอาชีพเสนา  SENA INDUSTRIAL AND COMMUNITY EDUCATION COLLEGE

*** ปรัชญา : เรียนดี ทักษะเด่น เน้นคุณธรรม นำพัฒนาสังคม ***** อัตลักษณ์ : "มีทักษะ วิชาชีพ" ***** เอกลักษณ์ : บริการชุมชน *****

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 


 
 
 
 
สาขาวิชา
 
การบริหาร
 
ข้อมูลเกี่ยวกับวิทยาลัย ฯ
 
สถานศึกษาใน อศจ.พระนครศรีอยุธยา
รายงายการประเมินตนเอง (SAR)
แผนปฏิบัติการ  วิทยาลัยการอาชีพเสนา
สรุปแผนปฏิบัติการ  วิทยาลัยการอาชีพเสนา
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
     
 
 
 

 

26 พ.ย. 2561

ประกาศประชาพิจารณ์(ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ประจำปี 2562

ด้วย วิทยาลัยการอาชีพเสนา ได้รับแจ้งร่างงบประมาณรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ปรจะปีงบประมาณ 2562 จำนวน 2 รายการ คือ ครุภัณฑ์ชุดฝึกพื้นฐานช่างกลโรงงานและเครื่องจักรกลเบื้องต้น จำนวน 1 ชุด วงเงินประมาณ 1,499,000 บาท และครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเชื่อมไฟฟ้าจำนวน 1 ชุด วงเงินประมาณ 1,499,000 บาท   โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ดาวน์โหลดเอกสาร CCF26112561_0001.pdf  CCF26112561_0002.pdf  

 

กลับหน้าก่อนนี้

 
 วิทยาลัยการอาชีพเสนา
ตั้งอยู่เลขที่ 68 หมู่ 4 ตำบลบ้านแถว อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13110
โทร.035-786-039  โทรสาร.035-786-038
ติดต่อผู้ดูแลระบบ senavec@gmail.com
powered by bibua software