วิทยาลัยการอาชีพเสนา  SENA INDUSTRIAL AND COMMUNITY EDUCATION COLLEGE

*** ปรัชญา : เรียนดี ทักษะเด่น เน้นคุณธรรม นำพัฒนาสังคม ***** อัตลักษณ์ : "มีทักษะ วิชาชีพ" ***** เอกลักษณ์ : บริการชุมชน *****

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 


 
 
 
 
สาขาวิชา
 
การบริหาร
 
ข้อมูลเกี่ยวกับวิทยาลัย ฯ
 
สถานศึกษาใน อศจ.พระนครศรีอยุธยา
รายงายการประเมินตนเอง (SAR)
แผนปฏิบัติการ  วิทยาลัยการอาชีพเสนา
สรุปแผนปฏิบัติการ  วิทยาลัยการอาชีพเสนา
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
     
 
 
 

 

4 ธ.ค. 2561

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพเสนา เรื่องเชิญชวนประชาพิจารณารายละเอียด

ด้วย วิทยาลัยการอาชีพเสนา ได้รับแจ้งร่างรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย งบลงทุนและงบรายจ่ายอื่นค่าครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จึงมีความประสงค์ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกพื้นฐานช่างกลโรงงานและเครื่องจักรเบื้องต้น จำนวน 1 ชุด  ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเชื่อมไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ดาวน์โหลดเอกสาร CCF04122561.pdf  CCF04122561_0001.pdf  

 

กลับหน้าก่อนนี้

 
 วิทยาลัยการอาชีพเสนา
ตั้งอยู่เลขที่ 68 หมู่ 4 ตำบลบ้านแถว อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13110
โทร.035-930-635 , 035-930-636  โทรสาร.035-930-637
ติดต่อผู้ดูแลระบบ senavec@gmail.com
powered by bibua software