วิทยาลัยการอาชีพเสนา  SENA INDUSTRIAL AND COMMUNITY EDUCATION COLLEGE

*** ปรัชญา : เรียนดี ทักษะเด่น เน้นคุณธรรม นำพัฒนาสังคม ***** อัตลักษณ์ : "มีทักษะ วิชาชีพ" ***** เอกลักษณ์ : บริการชุมชน *****

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 


 
 
 
 
สาขาวิชา
 
การบริหาร
 
ข้อมูลเกี่ยวกับวิทยาลัย ฯ
 
สถานศึกษาใน อศจ.พระนครศรีอยุธยา
รายงายการประเมินตนเอง (SAR)
แผนปฏิบัติการ  วิทยาลัยการอาชีพเสนา
สรุปแผนปฏิบัติการ  วิทยาลัยการอาชีพเสนา
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
     
 
 
 

 

12 ธ.ค. 2561

ประกาศประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์จัดจ้างอาคารหอพักเณร๔

ด้วย วิทยาลัยการอาชีพเสนา ได้รับแจ้งร่างรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย งบลงทุนและงบรายจ่ายอื่น ค่าส่ิงก่อสร้าง รายการอาคารหอพักเณร 4 พร้อมครุภัณฑ์ จำนวน 1 หลัง วงเงินประมาณ 8,167,500 บาท โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ดาวน์โหลดเอกสาร CCF12122561.pdf  CCF12122561_0001.pdf  CCF12122561_0002.pdf  file_5c109771c9a40  

 

กลับหน้าก่อนนี้

 
 วิทยาลัยการอาชีพเสนา
ตั้งอยู่เลขที่ 68 หมู่ 4 ตำบลบ้านแถว อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13110
โทร.035-930-635 , 035-930-636  โทรสาร.035-930-637
ติดต่อผู้ดูแลระบบ senavec@gmail.com
powered by bibua software