วิทยาลัยการอาชีพเสนา  SENA INDUSTRIAL AND COMMUNITY EDUCATION COLLEGE

*** ปรัชญา : เรียนดี ทักษะเด่น เน้นคุณธรรม นำพัฒนาสังคม ***** อัตลักษณ์ : "มีทักษะ วิชาชีพ" ***** เอกลักษณ์ : บริการชุมชน *****

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 


 
 
 
 
สาขาวิชา
 
การบริหาร
 
ข้อมูลเกี่ยวกับวิทยาลัย ฯ
 
สถานศึกษาใน อศจ.พระนครศรีอยุธยา
รายงายการประเมินตนเอง (SAR)
แผนปฏิบัติการ  วิทยาลัยการอาชีพเสนา
สรุปแผนปฏิบัติการ  วิทยาลัยการอาชีพเสนา
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
     
 
 
 

 

6 ก.พ. 2562

ประกาศประชาพิจารณ์รายละเอียด(ร่าง)อาคารฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น

ด้วย วิทยาลัยการอาชีพเสนา ได้รับแจ้งร่างรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย งบลงทุนและงบรายจ่ายอื่นค่าสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 เพือก่อสร้างอาคารฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น  จำนวน 1 หลัง ให้กับวิทยาลัยเสริมทักษะ พระภิกษุและสามเณร อำเภอบางปะอิน นั้น

ดาวน์โหลดเอกสาร CCF06022562.pdf  ปร.4 อาคารระยะสั้น.pdf  file_5c5a8eb546970  ปร.5 อาคารฝึกอบรมระยะสั้น.pdf  

 

กลับหน้าก่อนนี้

 
 วิทยาลัยการอาชีพเสนา
ตั้งอยู่เลขที่ 68 หมู่ 4 ตำบลบ้านแถว อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13110
โทร.035-930-635 , 035-930-636  โทรสาร.035-930-637
ติดต่อผู้ดูแลระบบ senavec@gmail.com
powered by bibua software