วิทยาลัยการอาชีพเสนา  SENA INDUSTRIAL AND COMMUNITY EDUCATION COLLEGE

*** ปรัชญา : เรียนดี ทักษะเด่น เน้นคุณธรรม นำพัฒนาสังคม ***** อัตลักษณ์ : "มีทักษะ วิชาชีพ" ***** เอกลักษณ์ : บริการชุมชน *****

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 


 
 
 
 
สาขาวิชา
 
การบริหาร
 
ข้อมูลเกี่ยวกับวิทยาลัย ฯ
 
สถานศึกษาใน อศจ.พระนครศรีอยุธยา
รายงายการประเมินตนเอง (SAR)
แผนปฏิบัติการ  วิทยาลัยการอาชีพเสนา
สรุปแผนปฏิบัติการ  วิทยาลัยการอาชีพเสนา
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
     
 
 
 

 

27 ก.ย. 2555

โครงการศึกษาดูงานเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษารอบสาม

งานประกันคุณภาพฯ วิทยาลัยการอาชีพเสนา จัดให้บุคลากรไปศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ณ วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี เื่มื่อวันที่ 27 กันยายน 2555 เพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมิน จาก สมศ รอบที่ 3

ดาวน์โหลดเอกสาร DSC_0017.JPG  

 

กลับหน้าก่อนนี้

 
 วิทยาลัยการอาชีพเสนา
ตั้งอยู่เลขที่ 68 หมู่ 4 ตำบลบ้านแถว อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13110
โทร.035-930-635 , 035-930-636  โทรสาร.035-930-637
ติดต่อผู้ดูแลระบบ senavec@gmail.com
powered by bibua software