universal-preloader

ประกาศ‼️ นักเรียนนักศึกษาที่สนใจจะสมัครเข้าศึกษาต่อที่วิทยาลัยการอาชีพเสนาสามารถสมัครผ่านช่องทางออนไลน์

Bike

ประกาศ‼️ นักเรียนนักศึกษาที่สนใจจะสมัครเข้าศึกษาต่อที่วิทยาลัยการอาชีพเสนาสามารถสมัครผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น‼️

วิธีสมัครของนักเรียนนักศึกษา สามารถสมัครเข้าเรียนได้ตามลิ้งด้านล่าง

http://datacenter.vec.go.th/vec_web/admis.htm?mode=register

คู่มือการสมัครเรียนออนไลท์ตามลิ้งด้านล่าง

http://datacenter.vec.go.th/vec_web/doc_admission_student.pdf

**หากมีปัญหาในการสมัครเรียนโปรดต่องานทะเบียน 086-602-4947

เรื่องอื่นที่อาจจะสนใจ

ผู้บริหารสถานศึกษา

นายประยุทธ นิลวงศ์

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา

สำหรับนักศึกษา

สถิติเยี่ยมชมเว็บไซต์