universal-preloader

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสนามสอบครูผู้ช่วย อิมแพค เมืองทองธานี วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564

Bike

เนื่องจาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไม่อนุญาตให้ผู้ไม่เกี่ยวข้องในการสอบเข้าสู่สนามสอบ

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ติดตามรอในจุดที่จัดเตรียมไว้ให้ 

ไฟล์แนบ

ประกาศรายชื่อสอบ.pdf   ดาวน์โหลด

เรื่องอื่นที่อาจจะสนใจ

ผู้บริหารสถานศึกษา

นายประยุทธ นิลวงศ์

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา

สำหรับนักศึกษา

สถิติเยี่ยมชมเว็บไซต์