universal-preloader

นายปฏิญญา ผากา


นายปฏิญญา ผากา

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

นายปฏิญญา  ผากา

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษาเรื่องอื่นที่อาจจะสนใจ

ผู้บริหารสถานศึกษา

นายประยุทธ นิลวงศ์

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา

สำหรับนักศึกษา

สถิติเยี่ยมชมเว็บไซต์