universal-preloader

ข้อมูลบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2558

ข้อมูลบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2558

ลำดับ ประเภทบุคลากร จำนวน/คน
1 ผู้บริหาร 5
2 ข้าราชการ 0
3 ลูกจ้างประจำ 0
4 พนักงานราชการ 0
5 ครูรายเดือน 0
6 ครูรายชั่วโมง 0
7 เจ้าหน้าที่ 0
8 เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ 0
  รวมบุคลากรทั้งหมด 0

ข้อมูลบุคลากรประจำปี

ไฟล์แนบ

ข้อมูลบุคลากร ปี 2558.pdf   ดาวน์โหลด

เรื่องอื่นที่อาจจะสนใจ

ผู้บริหารสถานศึกษา

นายสรพงษ์ แสนกล้า

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา

สำหรับนักศึกษา

สถิติเยี่ยมชมเว็บไซต์