universal-preloader

ผู้บริหาร


นายสรพงษ์ แสนกล้า

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา


นางสาวสิริกร มั่นจินดา

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา


ว่าที่ ร.ต.สุรินทร์ ใยขาว

ครูทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


นายจีรศักดิ์ หมุนขำ

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร


นางสาวสิริกร มั่นจินดา

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

เรื่องอื่นที่อาจจะสนใจ

ผู้บริหารสถานศึกษา

นายสรพงษ์ แสนกล้า

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา

สำหรับนักศึกษา

สถิติเยี่ยมชมเว็บไซต์