วิทยาลัยการอาชีพเสนา  SENA INDUSTRIAL AND COMMUNITY EDUCATION COLLEGE

*** ปรัชญา : เรียนดี ทักษะเด่น เน้นคุณธรรม นำพัฒนาสังคม ***** อัตลักษณ์ : "มีทักษะ วิชาชีพ" ***** เอกลักษณ์ : บริการชุมชน *****

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สาขาวิชา
 
การบริหาร
 
ข้อมูลเกี่ยวกับวิทยาลัย ฯ
 
สถานศึกษาใน อศจ.พระนครศรีอยุธยา
รายงายการประเมินตนเอง (SAR)
แผนปฏิบัติการ  วิทยาลัยการอาชีพเสนา
สรุปแผนปฏิบัติการ  วิทยาลัยการอาชีพเสนา
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
 
 
 
 
                                                                                                                   
 
 
ข่าวเด่น

ลงทะเบียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

29 ก.ย. 2559

ลงทะเบียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 วันที่3-4ตุลาคม2559 วันที่3 ตุลาคม 2559 ปวช.1 ทุกสาขาวิชา เวลา 09.00-11.30น. ปวช.2 ทุกสาขาวิชา เวลา 13.00-15.00น. วันที่4 ตุลาคม 2559 ปวช.3 ทุกสาขาวิชา เวลา 09.00-11.30น. ปวส.1 และ ปวส.2 ทุกสาขาวิชา ...

รายละเอียด

 

โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภาคกลาง

31 ส.ค. 2559

เมื่อวันที่ 30-31 สิงหาคม 2559 นายสมจิตต์  ศรีสมพันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา   นายเริงศักดิ์  เข็มทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นายนิรุต เกิดวิเชียร ครูพิเศษสอน  ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภาคกลาง  ตามความร่วมมือระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รหว่างวันที่ 30-31 สิงหาคม 2559 ณ ห้องพิมพ์จันทร์  โรงแรมจันทรา รีสอร์ท ...

รายละเอียด

 

โครงการฝึกอบรมแกนนำลูกเสือวิสามัญ \'\'หลักสูตรลูกเสือวิสามัญช่อสะอาด\'\'

29 ส.ค. 2559

วันที่ 26-28 สิงหาคม 2559 นายสมจิตต์  ศรีสมพันธุ์ ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเสนา เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมแกนนำลูกเสือวิสามัญ ''หลักสูตรลูกเสือวิสามัญช่อสะอาด'' จำนวนนักเรียนที่เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 35 คน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙  ณ วิทยาลัยการอาชีพเสนา ...

รายละเอียด

 

 

ข่าวกิจกรรม ภาพข่าว

ดูทั้้งหมด

ข่าวพัฒนาบุคลากร (ฝึกอบรม/สัมมนา)

ดูทั้้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์ ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่

ดูทั้้งหมด

ข่าวประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง

ดูทั้้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์ เปิดรับนักศึกษา ปีการศึกษา2556

ดูทั้้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์...............

ดูทั้้งหมด

ประกาศผลการสอบความถนัดวัดแววพื้นฐานนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา2556

ดูทั้้งหมด

ประกาศรับสมัครงาน...............

ดูทั้้งหมด

 
 
 
“ยึดมั่นประชาธิปไตย มีคุณธรรม ความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด
3 ห่วงแห่งความดี แทนความห่วงใยที่มีต่อผู้เรียน
  • ห่วงสีน้ำเงิน แทนค่า ความเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ต่อต้านการทุจริตและการซื้อสิทธิขายเสียง
  • ห่วงสีแดง แทนค่า สีแดงคือชาติ ความมีคุณธรรม ความเป็นไทย
ห่วงสีเทา  แทนค่า ยาเสพติดที่จะทำให้ชีวิตมัวหมอง ต้องห่างไกล
ดาวน์โหลดแผนยุทธศาสตร์ตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D)

การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา  อ่านต่อคลิ๊ก

  
 

 

 
 
 

 
 
 ผู้บริหารวิทยาลัยการอาชีพเสนา
 
นายสมจิตต์  ศรีสมพันธุ์
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา
 
 
นายฐานพัชร์  ศรีกุลธัญวัชร์ 
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
 
นายเริงศักดิ์  เข็มทอง
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและแผนงานและความร่วมมือ
 
 
 
 นายวุฒิไกร  พงษ์แตง
ครู คศ.3 ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการ 
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
 
 
ต.ค. 2559
อา
พฤ
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
งานวิจัยครูผู้สอน

วิจัยครูผู้สอน 2558

 
 
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ สํานักงานอํานวยการอาชีวศึกษา
 
 
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
 

 
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ สายแรงงาน 
 
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ คลังปัญญาไทย
 
QR Code

 

New layer...
 
 

 
วิทยาลัยการอาชีพเสนา
ตั้งอยู่เลขที่ 68 หมู่ 4 ตำบลบ้านแถว อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13110
โทร.035-786-039  โทรสาร.035-786-038
ติดต่อผู้ดูแลระบบ senavec@hotmail.com
 
powered by bibua software