วิทยาลัยการอาชีพเสนา  SENA INDUSTRIAL AND COMMUNITY EDUCATION COLLEGE

*** ปรัชญา : เรียนดี ทักษะเด่น เน้นคุณธรรม นำพัฒนาสังคม ***** อัตลักษณ์ : "มีทักษะ วิชาชีพ" ***** เอกลักษณ์ : บริการชุมชน *****

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สาขาวิชา
 
การบริหาร
 
ข้อมูลเกี่ยวกับวิทยาลัย ฯ
 
สถานศึกษาใน อศจ.พระนครศรีอยุธยา
รายงายการประเมินตนเอง (SAR)
แผนปฏิบัติการ  วิทยาลัยการอาชีพเสนา
สรุปแผนปฏิบัติการ  วิทยาลัยการอาชีพเสนา
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
 
 
 
 
                                                                                                                   
 
 
 
ข่าวเด่น

โครงการฝึกอบรมแกนนำลูกเสือวิสามัญ \'\'หลักสูตรลูกเสือวิสามัญช่อสะอาด\'\'

29 ส.ค. 2559

วันที่ 26-28 สิงหาคม 2559 นายสมจิตต์  ศรีสมพันธุ์ ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเสนา เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมแกนนำลูกเสือวิสามัญ ''หลักสูตรลูกเสือวิสามัญช่อสะอาด'' จำนวนนักเรียนที่เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 35 คน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙  ณ วิทยาลัยการอาชีพเสนา ...

รายละเอียด

 

โครงการฝึกอบรมกฎหมายแรงงานและการประกันสังคม

26 ส.ค. 2559

25 สิงหาคม 2559 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา นายสมจิตต์  ศรีสมพันธุ์ เป็นประธานในการเปิด โครงการฝึกอบรมกฎหมายแรงงานและการประกันสังคม พร้อมคณะครู สาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.2) ณ หอประชุม ...

รายละเอียด

 

โครงการพัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and share ฯ

25 ส.ค. 2559

วันที่ 24 สิงหาคม 2559 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา นายสมจิตต์  ศรีสมพันธุ์ และครู นักเรียน นักศึกษา จำนวน 10 คน เข้าร่วมพิธีประกาศความสำเร็จและจัดนิทรรศการแสดงผลงานของเด็กและเยาวชน โครงการพัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and share ภายใต้โครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle of Life ประจำปี พ.ศ. 2559) ณ เวสต์เกต ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เวสต์เกต ...

รายละเอียด

 

ค่ายภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

25 ส.ค. 2559

วันที่ 20-21 สิงหาคม 2559 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา นายสมจิตต์  ศรีสมพันธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (The  Communicative English Camp in Preparation for the ASEAN Community) โดยกลุ่มเป้าหมายคือระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.2)  กิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย นักเรียนได้รับความรู้และความสนุกสนาน ...

รายละเอียด

 

โครงการป้องกันและเเก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

25 ส.ค. 2559

วันศุกร์ 19 สิงหาคม 2559 วิทยาลัยการอาชีพเสนาได้รับมอบหมายจากศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้เป็นเจ้าภาพในการจัดฝึกอบรมตามโครงการป้องกันและเเก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยมีกิจกรรม 1. กิจกรรม ครูแกนนำต่อต้านยาเสพติด 2.กิจกรรม นักเรียนแกนนำต่อต้านยาเสพติด มีผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน 195 คน โดยมีสถานศึกษาเข้าร่วมในสังกัดอาชีวศึกษา พระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมจำนวน 13 แห่ง  1.วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา                             ...

รายละเอียด

 

โครงการ Day Camp และประดับแถบ 2 สี ลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญ

25 ส.ค. 2559

พุธที่ 17 สิงหาคม 2559 วิทยาลัยการอาชีพเสนา ได้รับมอบหมาย จากผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา นายสมจิตต์ ศรีสมพันธุ์  มอบหมายให้นายฐานพัชร์ ศรีกุลธัญวัชร์ เป็นประธานในพิธี โครงการ Day Camp และประดับแถบ 2 สี ลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญ ปีการศึกษา 2559  ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว วิทยาลัยการอาชีพเสนา ...

รายละเอียด

 

วิทยาลัยการอาชีพเสนาร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำสนามในการแข่งขันหุ่นยนต์ ABU

25 ส.ค. 2559

วันที่ 17-21 สิงหาคม 2559 วิทยาลัยการอาชีพเสนาได้รับเกียติจาก บริษัท อสมท. จำกัด มหาชน (ช่อง 9) ให้เป็นคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำสนามในการแข่งขันหุ่นยนต์ ABU ระดับนานาชาติ2016 (ABU Asia-Pacific Robot Contest 2016) ณ อินดอร์สเตเดี้ยมหัวหมาก กรุงเทพมหานคร  นำโดยรองฝ่ายวิชาการและแผนงานและความร่วมมือ นายเริงศักดิ์ เข็มทอง ครูดิเรก  สุวรรณโชติ นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส.1 จำนวน 6 คน การแข่งขัน มีความสนุก ตื่นเต้น เร้าใจ ...

รายละเอียด

 

วันแม่แห่งชาติ วิทยาลัยการอาชีพเสนา

10 ส.ค. 2559

นายสมจิตต์  ศรีสมพันธุ์ ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธี วันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙  ในวันพุธ ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ หอประชุม ...

รายละเอียด

 

ขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ

8 ส.ค. 2559

       สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินการวิจัยเรื่อง การศึกษาแนวทางการส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรของกระทรวงศึกษาธิการ โดยใช้กลยุทธ์กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม        เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สามารถนำมาวิเคราะห์กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของ กระทรวงศึกษาธิการได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง ...

รายละเอียด

 

กิจกรรมเชิญชวนออกเสียงประชามติ ร่วมกับเทศบาลเจ้าเจ็ด พระนครศรีอยุธยา

5 ส.ค. 2559

รองผู้อำนวยการ คณะครู บุคคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเสนา  เข้าร่วมกิจกรรมกรรมออกเสียงประชามติ วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00น. - 16.00 น.  ร่วมกับเทศบาลตำบลเจ้าเจ็ด ณ เทศบาลตำบลเจ้าเจ็ด อำเภอเสนา ...

รายละเอียด

 

รับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งคนงาน)

5 ส.ค. 2559

ด้วยทางวิทยาลัยการอาชีพเสนา สำงกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีความประสงค์รับสมัคร เพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งคนงาน ประจำปีการศึกษา ...

รายละเอียด

 

รับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ)

5 ส.ค. 2559

ด้วยทางวิทยาลัยการอาชีพเสนา สำงกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีความประสงค์รับสมัคร เพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำปีการศึกษา ...

รายละเอียด

 

โครงการลงนามความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างภาครัฐและเอกชน

29 ก.ค. 2559

นายสมจิตต์  ศรีสมพันธุ์ ผู้อำนวยการ และคณะบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเสนา ร่วมโครงการลงนามความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างภาครัฐและเอกชน ในวันพุธ ที่ 27 กรกฏาคม 2559  ณ ห้องประชุมศรีเสนา ...

รายละเอียด

 

อาชีวะกรุงเก่าเกมส์ ประเภทกีฬาฟุลบอล จัดโดยวิทยาลัยการอาชีพเสนา

25 ก.ค. 2559

กีฬาอาชีวะกรุงเก่าเกมส์ ระดับภาคกลาง ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 9-15 กรกฏาคม 2559 วิทยาลัยการอาชีพเสนา เป็นเจ้าภาพจัดสถานที่การเเข่งขันกีฬาฟุตบอล อาชีวะกรุงเก่าเกมส์ ระหว่างวันที่ 9-15 กรกฏาคม 2559 ณ สนามฟุตบอลวิทยาลัยการอาชีพเสนา ได้จบลงเป็นที่เรียบร้อยเเล้ว ทีมชนะเลิศ  = สระบุรี รองชนะเลิศอันดับที่ 1 = กาญจนบุรี รองชนะเลิศอันดับที่ 2 = ...

รายละเอียด

 

รับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน

6 มิ.ย. 2559

ด้วยทางวิทยาลัยการอาชีพเสนา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีความประสงค์รับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน ประจำปีการศึกษา ...

รายละเอียด

 

โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพฯ Fix it Center

4 มิ.ย. 2559

โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพละพัฒนาทักษะวิชาชีพ เตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานกิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ( Fix it Center ) ประจำปีงบประมาณ 2559 ระหว่างวันที่ 28,29 พฤษภาคม 2559 และ 4,5,11,12,18,19 มิถุนายน 2559 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง ตำบลดอนทอง อำเภอเสนา ...

รายละเอียด

 

 

ข่าวกิจกรรม ภาพข่าว

ดูทั้้งหมด

ข่าวพัฒนาบุคลากร (ฝึกอบรม/สัมมนา)

ดูทั้้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์ ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่

ดูทั้้งหมด

ข่าวประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง

ดูทั้้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์ เปิดรับนักศึกษา ปีการศึกษา2556

ดูทั้้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์...............

ดูทั้้งหมด

ประกาศผลการสอบความถนัดวัดแววพื้นฐานนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา2556

ดูทั้้งหมด

ประกาศรับสมัครงาน...............

ดูทั้้งหมด

 
 
 
“ยึดมั่นประชาธิปไตย มีคุณธรรม ความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด
3 ห่วงแห่งความดี แทนความห่วงใยที่มีต่อผู้เรียน
  • ห่วงสีน้ำเงิน แทนค่า ความเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ต่อต้านการทุจริตและการซื้อสิทธิขายเสียง
  • ห่วงสีแดง แทนค่า สีแดงคือชาติ ความมีคุณธรรม ความเป็นไทย
ห่วงสีเทา  แทนค่า ยาเสพติดที่จะทำให้ชีวิตมัวหมอง ต้องห่างไกล
ดาวน์โหลดแผนยุทธศาสตร์ตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D)

การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา  อ่านต่อคลิ๊ก

  
 

 

 
 
 

 
 
 ผู้บริหารวิทยาลัยการอาชีพเสนา
 
นายสมจิตต์  ศรีสมพันธุ์
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา
 
 
นายฐานพัชร์  ศรีกุลธัญวัชร์ 
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
 
นายเริงศักดิ์  เข็มทอง
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและแผนงานและความร่วมมือ
 
 
 
 นายวุฒิไกร  พงษ์แตง
ครู คศ.3 ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการ 
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
 
 
ส.ค. 2559
อา
พฤ
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
งานวิจัยครูผู้สอน

วิจัยครูผู้สอน 2558

 
 
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ สํานักงานอํานวยการอาชีวศึกษา
 
 
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
 

 
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ สายแรงงาน 
 
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ คลังปัญญาไทย
 
QR Code

 

New layer...
 
 

 
วิทยาลัยการอาชีพเสนา
ตั้งอยู่เลขที่ 68 หมู่ 4 ตำบลบ้านแถว อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13110
โทร.035-786-039  โทรสาร.035-786-038
ติดต่อผู้ดูแลระบบ senavec@hotmail.com
 
powered by bibua software