universal-preloader

ข้าราชการ


ว่าที่ ร.ต.สุรินทร์ ใยขาว

ครูชำนาญการ


นางสาวพัชรินทร์ สายชาลี

ครู คศ.1


นางสาวอังคณา ทักษิณาชัย

ครูชำนาญการ


นางสาวธิดารัตน์ เดชชำนาญ

ครูผู้ช่วย


นายทวีศักดิ์ แก้วศรีทอง

ครูผู้ช่วย

เรื่องอื่นที่อาจจะสนใจ

ผู้บริหารสถานศึกษา

นายสรพงษ์ แสนกล้า

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา

สำหรับนักศึกษา

สถิติเยี่ยมชมเว็บไซต์