universal-preloader

นางสาวอังคณา ทักษิณาชัย


นางสาวอังคณา ทักษิณาชัย

ครูทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรเรื่องอื่นที่อาจจะสนใจ

ผู้บริหารสถานศึกษา

นายประยุทธ นิลวงศ์

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา

สำหรับนักศึกษา

สถิติเยี่ยมชมเว็บไซต์