universal-preloader

โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

Bike
เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  วิทยาลัยการอาชีพเสนา
จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา    โดยมีคณะผู้บริหาร    ครู    
บุคลากรทางการศึกษา   และนักเรียน    นักศึกษา    เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพร
 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพเสนา

เรื่องอื่นที่อาจจะสนใจ

ผู้บริหารสถานศึกษา

นายสรพงษ์ แสนกล้า

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา

สำหรับนักศึกษา

สถิติเยี่ยมชมเว็บไซต์