universal-preloader

แผนกวิชา(หัวหน้าแผนกทุกแผนก)

แผนกวิชา(หัวหน้าแผนกทุกแผนก)

1. แผนกไฟฟ้ากำลัง

2. แผนกช่างยนต์

3. แผนกอิเล็กทรอนิกส์

4. แผนกช่างเชื่อมและซ่อมบำรุง

5. แผนกการตลาดและธุรกิจค้าปลีก

6. แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

7. แผนกบัญชี

8. แผนกสามัญสัมพันธ์

เรื่องอื่นที่อาจจะสนใจ

ผู้บริหารสถานศึกษา

นายสรพงษ์ แสนกล้า

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา

สำหรับนักศึกษา

สถิติเยี่ยมชมเว็บไซต์