universal-preloader

นโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการ โดย ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Bike

วิทยาลัยการอาชีพเสนาขอเเสดงความยินดีกับ ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เรื่องอื่นที่อาจจะสนใจ

ผู้บริหารสถานศึกษา

นายประยุทธ นิลวงศ์

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา

สำหรับนักศึกษา

สถิติเยี่ยมชมเว็บไซต์