universal-preloader

อาชีวะอาสาร่วมด้วยช่วยประชาชน เทศกาลปีใหม่ 2565

Bike

วันที่ 29 ธันวาคม 2564 นายประยุทธ นิลวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา เป็นประธานในการเปิดโครงการอาชีวะอาสาร่วมด้วยช่วยประชาชน เทศกาลปีใหม่ 2565 พร้อมด้วย นายเกียรติศักดิ์ ชั้วทอง ผู้อำนวยการ สนง.สาธารณสุขอำเภอเสนา และสถานีตำรวจภูธรอำเภอเสนา คณะครู บุคลากร นักเรียนนักศึกษา  โดยดำเนินการบริการด้านหน้าวิทยาลัยการอาชีพเสนา เปิดบริการประชาชน ในช่วงเวลา 29 ธันวาคม 2564 ถึง 4 มกราคม 2565 โดยให้บริการเป็นจุดพักรถ และพักคน ในระหว่างเดินทาง รวมถึงอำนวยความความสะดวก แก้ปัญหา ดูแล บำรุงรักษา

เรื่องอื่นที่อาจจะสนใจ

ผู้บริหารสถานศึกษา

นายสรพงษ์ แสนกล้า

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา

สำหรับนักศึกษา

สถิติเยี่ยมชมเว็บไซต์