universal-preloader

ขอแสดงความยินดี นายปฏิญญา ผากา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา ได้รับคำสั่งย้ายให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ สถานศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด

เรื่องอื่นที่อาจจะสนใจ

ผู้บริหารสถานศึกษา

นายสรพงษ์ แสนกล้า

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา

สำหรับนักศึกษา

สถิติเยี่ยมชมเว็บไซต์