universal-preloader

รายชื่อนักเรียนโควตา เข้าศึกษาศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2566

Bike

รายชื่อนักเรียนโควตา เข้าศึกษาศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)  ประจำปีการศึกษา 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ไฟล์แนบ

ประกาศโควตา.pdf   ดาวน์โหลด

เรื่องอื่นที่อาจจะสนใจ

ผู้บริหารสถานศึกษา

นายสรพงษ์ แสนกล้า

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา

สำหรับนักศึกษา

สถิติเยี่ยมชมเว็บไซต์