universal-preloader

กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

Bike
เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  วิทยาลัยการอาชีพเสนา
จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง    โดยมีคณะผู้บริหาร    ครู    
บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน   นักศึกษา    เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร
ข้าวสารอาหารแห้ง  ถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร พระสงฆ์จำนวน ๑๐ รูป ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพเสนา

เรื่องอื่นที่อาจจะสนใจ

ผู้บริหารสถานศึกษา

นายสรพงษ์ แสนกล้า

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา

สำหรับนักศึกษา

สถิติเยี่ยมชมเว็บไซต์