universal-preloader

กิจกรรมปลูกต้นไม้ ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

Bike
เมื่อวันศุกร์ที่  ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  วิทยาลัยการอาชีพเสนา
จัดกิจกรรมโครงการร้อยดวงใจถวายพระพรชัยแม่ของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๐   
โดยมีคณะผู้บริหาร    ครู    บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน   นักศึกษา    
เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา 
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐  ณ วิทยาลัยการอาชีพเสนา

เรื่องอื่นที่อาจจะสนใจ

ผู้บริหารสถานศึกษา

นายสรพงษ์ แสนกล้า

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา

สำหรับนักศึกษา

สถิติเยี่ยมชมเว็บไซต์