universal-preloader

เอกสารคู่มือ ให้ความรู้เรื่อง COVID 19

Bike


ไฟล์แนบ

คู่มือการจัดการเรียนการสอนของ สอศ..pdf   ดาวน์โหลด

คู่มือการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณืแพร่ระบาดโรค.pdf   ดาวน์โหลด

คู่มือเฝ้าระวังติดตามและแผนการเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดเชื้อโรคโควิด19.pdf   ดาวน์โหลด

เรื่องอื่นที่อาจจะสนใจ

ผู้บริหารสถานศึกษา

นายประยุทธ นิลวงศ์

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา

สำหรับนักศึกษา

สถิติเยี่ยมชมเว็บไซต์